Το περίπτερο μας στην 5η έκθεση Ελλήνων κατασκευαστών επίπλου

Πρώτη μας συμμέτοχη στην πανελλήνια έκθεση κατασκευαστών